A/D prevodník - TL431 externé referenčné napätie

Zápisník experimentátora

Hierarchy: A/D prevodník

V článkoch o A/D prevodníku sme sa už venovali internému referenčnému napätiu. Pin AREF nám umožňuje pripojiť aj externé referenčné napätie, ktoré si môžeme prispôsobiť svojim požiadavkám na meranie. TL431 je súčiastka, ktorá nám poskytuje takéto referenčné napätie. Je to lacná súčiastka, ktorú nájdete v množstve výrobkov. Napríklad v zdrojoch napätia, počítačoch alebo LED driveroch.

V tomto článku budeme TL431 používať v základnom zapojení, keď poskytuje referenciu 2,5 V.

Piny

V príklade ju budeme používať na breadboarde, preto budem popisovať púzdro TO-92.

 • Katóda - Katóda sa prípaja pomocou rezistora na vstupné napätie. Rezistor obmedzuje veľkosť prúdu. V datasheete nájdete odporúčané hodnoty, kedy súčiastka poskytuje stabilné referenčné napätie. Obvykle je v schémach pre 5 V odporúčané použiť rezistor 1,8 k. Ak vám nevadí mierne vyšší prúd, použite rezistor 1 k.
 • Anóda - Anóda sa pripája na GND.
 • Ref - Ak chceme používať referenčné napätie 2,5 V, prepojíme tento pin spolu s katódou.

Arduino

Arduino a TL431 si zapojíme podľa tejto schémy. TL431 je pripojené na pin AREF. Analógové meranie robíme pomocou potenciometra na pine A0.

Príklad

V príklade mám na breadboarde potenciometer a TL431. Prepojovacími vodičmi sú obe súčiastky pripojené na Arduino Uno. Potenciometer je pripojený na pin A0. TL431 je pripojené na pin AREF.

Najprv sa pomocou funkcie analogReference nastaví externé referenčné napätie. Potom sa odmeria analógová hodnota na potenciometri a vypíše sa na sériový port.

const double tl431_ref = 2.5;
int value;
double value_v;

void setup() {
 analogReference(EXTERNAL);

 Serial.begin(115200);
 Serial.println("ADC TL431 External reference");
}

void loop() {
 value = analogRead(A0);
 Serial.print("value = ");
 Serial.print(value);
 value_v = value * tl431_ref / 1023;
 Serial.print(", ");
 Serial.print(value_v);
 Serial.println(" V");
 delay(1000);
}

Zdrojový kód

Zdrojový kód sa nachádza na serveri GitHub.


12.11.2018


Menu