Fotorezistor

Page

Stránky / Súčiastky ku Arduinu /

Fotorezistor je najlacnejšia súčiastka, ktorá môže poslúžiť na meranie intenzity osvetlenia. Je to pasívna súčiastka, ktorej elektrický odpor klesá s narastajúcou intenzitou svetla. Obvykle sa vyrábajú zo sulfidu kademnatého. Fotorezistor je pomaly reagujúca súčiastka, takže nie je možné ju použiť na sledovanie rýchlych javov.

Blog

Zoznam článkov blogu, kde sa píše o použití fotorezistora:


05.07.2016


Menu