MIDI

Page

Stránky / Nezaradené stránky /

MIDI (Musical Instrument Digital Interface) je priemyselný štandard. Obsahuje špecifikácie pre softvér aj hardvér. Slúži na prenos dát medzi hudobnými nástrojmi a ďalšími kompatibilnými zariadeniami. MIDI štandard okrem iného obsahuje špecifikácie pre hardvér (obvod s prúdovou slučkou, konektor), pre komunikačný protokol (sériový) a pre dátový protokol. V dnešnej dobe je najdôležitejšia špecifikácia dátového protokolu, pretože k prenosu dát sa dnes bežne používajú i neštandardné (z pohľadu MIDI špecifikácie) transportnej vrstvy. Napríklad USB alebo Bluetooth rozhranie.

MIDI a Arduino

Arduino môže komunikovať s hudobnými nástrojmi cez MIDI. V sérii článkov si ukážeme, ako takúto komunikáciu urobiť. V sérii sa budeme venovať postupne týmto témam:

  • MIDI out
  • Navrhovanie sekvencéra
  • MIDI in

Články

MIDI out

Iné


26.08.2018


Menu