MIDI v hudobných nástrojoch Korg

Zápisník experimentátora

Hierarchy: MIDI

Keď si nájdete na Internete elektrickú špecifikáciu MIDI, nájdete iba škaredé oskenované obrázky spred tridsiatich rokov. Nezaškodí ale, keď sa poučíme od odborníkov. V jednom servisnom manuáli od firmy Korg som našiel peknú schému elektrického obvodu, ktorý používajú vo svojich syntetizátoroch. Je vysoko pravdepodobné, že rovnaký elektrický obvod používajú vo všetkých hudobných nástrojoch, ktoré sa dajú ovládať cez MIDI.

Pokiaľ si budete chcieť pripojiť Arduino k hudobnému nástroju a budete na to používať dlhý MIDI kábel, alebo budete máť Arduino a hudobný nástroj prepojený na mieste, kde by sa vo vodičoch mohlo indukovať elektrické napätie, používajte radšej takéto zapojenie.


26.08.2018


Menu