MIDI bez USB - Klasické konektory

Zápisník experimentátora

Hierarchy: MIDI

Vo videu je vysvetlené typické zapojenie jednotlivých MIDI konektorov. Dnes už síce na mnohých syntetizátoroch nájdete iba USB konektory, pokiaľ ale potrebujete jednotlivé zariadenia medzi sebou prepojiť, klasický konektor túto úlohu dobre zvláda už dlhé roky. Video sa venuje najmä syntetizátorom firmy Behringer.

  • MIDI In - Vstupný konektor. Je prepojený s MIDI Thru.
  • MIDI Out - Výstupný konektor. Nie je prepojený s MIDI Thru.
  • MIDI Thru - Výstupný konektor.

Ak potrebujete prepojiť viac syntetizátorov, tak na prvom zapojíte všetko do výstupu MIDI Out. Na ďalšom pokračujete do MIDI In a výstup ide do MIDI Thru. A tam prepojíte všetky syntetizátory do série. Na každom syntetizátore je treba priradiť vlastný MIDI kanál. Prvý syntetizátor by mal byť schopný sekvencovať všetky ostatné nástroje v sérii.Video


11.09.2019


Menu