AngularJS Základ

Prvý program v AngularJS.

Ako sa AngularJS vkladá do HTML stránky a jednoduchý príklad vyhodnotenia výrazu.

a = {{ a }}, b = {{ b }}, a + b = {{ a + b }}


script

<script src=https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.6.2/angular.min.js></script>

basic.html

<div ng-app="myApp" ng-controller="myCtrl">
    <p>a = {{ a }}, b = {{ b }}, a + b = {{ a + b }}</p>
</div>

basic.js

var app = angular.module('myApp', []);

app.controller('myCtrl', ['$scope', function($scope) {
    $scope.a = 1;
    $scope.b = 2;

}]);