AngularJS directive

Vytvorenie nového grafického prvku.

Takto vytvorené grafické prvky sprehľadňujú návrh vytváraného výsledného kódu stránky.

script

<script src=https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.6.2/angular.min.js></script>

directive.html

<style>
  .kontainer {
  background: #b6e356;
  border-radius: 8px;
  padding: 10px;
  }
</style>

<div ng-app="myApp" ng-controller="myCtrl">
  <div class="kontainer">
  <hello-world></hello-world>
  <hello-world></hello-world>
  <hello-world></hello-world>
  </div>
</div>

directive.js

var app = angular.module('myApp', []);

app.directive('helloWorld', function() {
 return {
   restrict: 'AE',
   replace: 'true',
   template: '<h3>Hello Arduino!</h3>'
 };
});