AngularJS directive with attributes

Vytvorenie nového grafického prvku a naplnenie údajmi z atribútov.

Do nového grafického prvku sú expandované premenné, ktoré sú ako atribúty na prvku.

script

<script src=https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.6.2/angular.min.js></script>

directive-attribute.html

<style>
  .kontainer {
  background: #b6e356;
  border-radius: 8px;
  padding: 10px;
  }
</style>

<div ng-app="myApp" ng-controller="myCtrl">
  <div class="kontainer">
  <hello-world name="Arduino Uno"></hello-world>
  <hello-world name="Arduino Due"></hello-world>
  </div>
</div>

directive-attribute.js

var app = angular.module('myApp', []);

app.controller('myCtrl', ['$scope', function($scope) {
}]);

app.directive('helloWorld', function() {
 return {
   restrict: 'AE',
   replace: 'true',
   template: function(elem, attr) {
    return '<div><h3>Hello '+attr.name+'!</h3></div>'
   }
 };
});