AngularJS localStorage

Uloženie údajov do localStorage.

Uloženie údajov do localStorage. Údaje sa ukladajú v textovej podobe. Po návrate na túto stránku možno údaje obnoviť.

Key: {{key}}
Value: {{value}}
Storage: {{storage_copy|json}}

script

<script src=https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.6.2/angular.min.js></script>

localstorage.html

<div ng-app="myApp" ng-controller="myCtrl">
  <form class="form-horizontal">
  <div class="form-group">
    <label class="control-label col-sm-4" for="key">Key:</label>
    <div class="col-sm-8">
    <input class="form-control" type="text" ng-model="key" placeholder="Vložte kľúč" id="key">
    </div>
  </div>
  <div class="form-group">
    <label class="control-label col-sm-4" for="value">Value:</label>
    <div class="col-sm-8">
    <input class="form-control" type="text" ng-model="value" placeholder="Vložte hodnotu" id="value">
    </div>
  </div>
  <div class="form-group">
    <div class="col-sm-offset-4 col-sm-8">
    <button type="button" class="btn btn-default" ng-click="save()">Uložiť</button>
    <button type="button" class="btn btn-default" ng-click="load()">Načítať</button>
    <button type="button" class="btn btn-default" ng-click="delete()">Vymazať</button>
    </div>
  </div>
  </form>
  <hr>
  <pre>Key: {{key}}
Value: {{value}}
Storage: {{storage_copy|json}}</pre>

</div>

localstorage.js

var app = angular.module('myApp', []);

app.controller('myCtrl', ['$scope', '$window', function($scope, $window) {
  $scope.key = 'key1';
  $scope.value = 'abc';
  $scope.storage_copy = $window.localStorage;

  $scope.save = function() {
    $window.localStorage.setItem($scope.key, $scope.value);
    $scope.storage_copy = $window.localStorage;
  };

  $scope.load = function() {
    $scope.value = $window.localStorage.getItem($scope.key);
  };

  $scope.delete = function() {
    $window.localStorage.removeItem($scope.key);
    $scope.storage_copy = $window.localStorage;
  };

}]);