AngularJS service $http

Stiahnutie JSON tabuľky.

Tabuľka obsahuje zoznam AVR mikrokontrolérov, ktoré majú doplňujúce údaje pre potreby tejto stránky.
MCU (http status:{{status}})
{{x}}

script

<script src=https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.6.2/angular.min.js></script>

service-http.html

<div ng-app="myApp" ng-controller="myCtrl">
  <table class="table">
    <tr>
      <th>MCU (http status:{{status}})</th>
    </tr>
    <tr ng-repeat="x in mcu | orderBy">
      <td>{{x}}</td>
    </tr>
  </table>

</div>

service-http.js

var app = angular.module('myApp', []);

app.controller('myCtrl', ['$scope', '$http', function($scope, $http) {

  $scope.mcu = [''];

  /* list.json
  {
  "list": [
    "ATtiny13A",
    "ATtiny85"
    ]
  }
  */
  $http.get('/application/data/avr/list.json').
    then(function(response) {
     $scope.status = response.status;
     $scope.mcu = response.data.list;
    }, function(response) {
     $scope.mcu = ['Request failed'];
     $scope.status = response.status;
  });

}]);