Atmel Studio 7.0

Zápisník experimentátora

Firma Atmel vydala začiatkom októbra novú verziu svojho editora. Pre fanúšikov Arduina je dobrou správou to, že sa viac sústreďuje na Arduino. Nové možností sú aj v oblasti moderných 32-bitových mikrokontrolérov. V tomto článku sa zameriame na možnosti, ktoré ponúka pre užívateľa Arduina.

Import programu

Teraz je možné importovať program pre Arduino priamo do Atmel Studia. Celý import funguje tak, že sa nastaví niekoľko parametrov ohľadom programu a verzie IDE Arduina a v Atmel Studiu sa objaví naimportovaný program.

V menu je treba použiť funkciu New Project/Create project from Arduino sketch. Do poľa Name treba napísať názov projektu.

Následne sa zobrazí dialóg, kde sa vyplní zvyšok údajov. Cesta ku originálnemu Arduino programu, cesta ku súborom IDE, doska a mikrokontrolér.

Potom sa už vygeneruje celý projekt. Ja som použil ako vzor príklad z nedávneho článku o vizualizáci údajov. IDE bolo 1.6.6. a program bol určený pre Arduino Uno. Generovanie spočíva v tom, že sa prekopíruje obsah väčšiny súborov z daného jadra a zo zmeny hlavného súboru zo serial_plotter.ino na Sketch.cpp. Tieto súbory nie sú identické.

Sketch.cpp má na začiatku pridané tie isté zmeny, ako robí samotné IDE. Import nie je dokonalý a niektoré definície funkcii nemusí zbadať. Vtedy je treby zvyšné definície doplniť ručne. Zmena na začiatku súboru vyzerá takto.

/*Begining of Auto generated code by Atmel studio */
#include <Arduino.h>

/*End of auto generated code by Atmel studio */

/**
* Arduino Uno - Serial Plotter Sinus

... tu som to trochu skrátil ...
*/

#include "math.h"
//Beginning of Auto generated function prototypes by Atmel Studio
void setup();
void loop();
//End of Auto generated function prototypes by Atmel Studio

Ladenie v simulátore 

Úžasne na Atmel Studiu je to, že nepotrebujete mať niektoré mikrokontroléry fyzicky k dispozícii. Je k dispozícii aj simulátor, ktorý pozná veľa rôznych mikrokontrolérov. Nechýba medzi nimi ani ATmega328P, čo je mikrokontrolér klasického Arduino Uno. Treba ho len nastaviť ako cieľ a môžete projekt spustiť v simulátore.

Je to dobrý spôsob na to, aby ste zistili, ako je vlastne program pre Arduino kompilovaný a čo je ukryté pod povrchom. Pokiaľ takýto projekt spustíte v simulátore, ocitnete sa na začiatku funkcie main a odtiaľ postupne môžete krokovať jednotlivé riadky, ktoré programátori Arduina pred vami ukryli.

Je možné zistiť aktuálne nastavenie každého portu alebo periférie.

Je možné zisťovať obsah všetkých premenných. 


13.12.2015


Menu