Stíhate sledovať zmeny vo vývoji Arduina v roku 2015?

Zápisník experimentátora

Len na ilustráciu zoznam nových verzií v tomto roku.

  • 1.6.0 - 9.2.2015
  • 1.6.1 - 10.3.2015
  • 1.6.2 - 28.3.2015
  • 1.6.3 - 2.4.2015
Pekne sa to rozbehlo. A vo väčšine prípadov sa nejedná o kozmetické zmeny. Masívne sa upravujú knižnice, prostredie sa mení, aby bolo schopné spravovať viac rôznych mikrokontrolérov s navzájom nekompatibilnými jadrami. Lepšia spolupráca s hardvérom, nové kompilátory. Nástroje na správu jadier. Nástroje na správu knižníc. V tomto roku sa toho asi zmení ešte dosť veľa.

06.04.2015


Menu