Koniec vojny o Arduino

Zápisník experimentátora

Podľa aktuálne publikovaných informácií došlo k ukončeniu sporu o značku Arduino. Obchodný spor viedol k tomu, že Arduino sa začalo predávať pod značkami Arduino a Genuino. V komplikovanom a neprehľadnom spore sa viedli súdne bitky na rôznych kontinentoch. Tomuto všetkému je už koniec.

Pretože celý spor bol dosť neprehľadný, tu je krátka sumarizácia:

  • V roku 2004 Hernando Barragán vytvoril vývojové prostredie Wiring v rámci svojej diplomovej práce. Massimo Banzi a Casey Reas boli vedúcimi jeho diplomovej práce. Použitý mikrokontrolér bol ATmega128. Autorov komentár si môžete prečítať na jeho stránke.
  • V roku 2005 Massimo Banzi, David Mellis a David Cuartielles doplnili podporu mikrokontroléta ATmega8 do vývojového IDE Wiring. Potom prestali upravovať toto prostredie a od neho odvodili vlastné - Arduino.
  • V roku 2005 sa sformoval základný tím tvorcov Arduina - Massimo Banzi, David Cuartielles, Tom Igoe, Gianluca Martino a David Mellis
  • Meno Arduino vzniklo z názvu baru Arduino d'Ivrea, v ktorom sa stretávali. Arduino z Ivrey je nejaký talianský kráľ.
  • V roku 2008 založili spoločnosť Arduino LLC, ktorá mala vlastniť obchodnú značku Arduino.
  • Na konci roku 2008 si spoločnosť Smart Projects Gianluca Martina zaregistrovala ochrannú značku Arduino na území Talianska. Ostatným spoločníkom o tom nepovedal. Prišlo sa na to až o dva roky neskôr, keď sa pokúšali o registráciu aj mimo územia USA, kde si značku Arduino zaregistrovali.
  • V roku 2014 Smart Projects prestali platiť licenčné poplatky. Riaditeľom spoločnosti sa stal Federico Musto. Ten spoločnosť premenoval na Arduino SRL. Okrem pôvodnej stránky arduino.cc pribudla nová stránka arduino.org.
  • V máji 2015 vznikla značka Genuino, ktorú začalo Arduino LLC používať všade mimo územia USA.
  • 1.10.2016 obe firmy ukončili spor a potvrdili, že sa opäť zjednotia.

02.10.2016


Menu