Arduino IDE 1.6.10

Zápisník experimentátora

Toto IDE prinieslo dve zaujímavé novinky. Tou prvou je ohlasované zlepšenie kompiláciu. Tou druhou je jasná cesta Arduina smerom do cloudu. Internet of things naberá zreteľnejšie kontúry.

Zlepšenie kompilácie

V zmenách sa píše o radikálnom vylepšení kompilácie. Nové gcc a avrdude priniesli optimalizácoi linkera, ktorá má produkovať kratší kód. Schválne som otestoval obyčajný blink voči staršej verzii a kód, ktorý pracoval s displejom Nokia 5110. A kompilácia v oboch prípadoch skrátila kód. V prvom prípade bol výsledný kód kratší o 400 bajtov a v druhom prípade bol kratší dokonca o 600 bajtov. Ale len v prípade, že bolo nastavené Arduino Uno alelo Pro Mini alebo Mega 2560. Ak som nastavil ako cieľ Leonardo s mikrokontrolérom ATmega32u4, výsledok bol horší.

Ťažko povedať, čo presne je za tým. Alebo je kompilácia optimalizovaná na konkrétne mikrokontroléry, alebo nejakú úlohu zohráva USB implementácia v ATmega32u4, kde sa v poslednom období udialo dosť veľa výrazných úprav.

Internet of things

Prvou lastovičkou je na tomto poli doska MKR1000. Je to v podstate Arduino Zero, ale s Wi-Fi. Je síce dosť drahé, ale stojí menej než Arduino Zero. Na druhej strane ale jeho Wi-Fi umožňuje robiť aj serióznejšie pripojenia do Internetu. Keďže Arduino (a nielen ono) v tomto smere vidia veľké možnosti, nebudem to v tomto článku rozpitvávať a počkajme si pár mesiacov, kým sa to vymaní z detských chýb a objavia sa lacnejšie alternatívy.

K Internetu je úzko zviazaný aj Arduino Cloud a na ňom sa teraz skoro všetky príklady sústreďujú práve na túto dosku.


01.08.2016


Menu