Dá sa simulovať Arduinom svätojánska muška?

Zápisník experimentátora

Hierarchy: Svätojánska muška v pohári

Natrafil som na zaujímavé stránky, ktoré sa venovali problematike svetelných vzorov rôznych druhov svätojánskych mušiek. A natrafil som aj na iné stránky, ktoré sa zase snažili pomocou mikrokontroléra simulovať chytené mušky v sklenenom pohári od kompótu.

Vzory blikania slúžia muškám na to, aby sa navzájom našli samce a samice rovnakého druhu. Samčekovia poletujú a blikaju. Samičky sedia v tráve a sledujú, či uvidia presne ten vzor, ktorý vydáva samček ich druhu. Ak ho objavia, zablikajú odpoveď. A tak sa pomocou blikania onedlho šťastne stretnú a plodia potomstvo.

Simulácie mušiek v pohári síce vyzerali zaujímavo, ale väčšinou sa sústreďovali len na náhodné poblikávanie LED diódami rôzneho množstva. Nič pre mňa. Asi sa pokúsim skombinovať Arduino, knižnicu ShiftPWM a RGB LED diódy. To by malo umožniť nielen blikať, ale aj naozaj napodobniť rôznu intenzitu osvetlenia a komplikované blikajúce vzory. Ako obeť väčšej zábavnosti poslúži pestrofarebnosť LED diódy namiesto originálneho žltého svetla mušky. Prvé testy, ktoré používajú vzorky samplované po 10 ms vyzerajú veľmi nádejne.


06.04.2014


Menu