DS1307 na skúšobnom poli

Zápisník experimentátora

Hierarchy: DS1307 Hodiny reálneho času

DS1307 je integrovaný obvod s hodinami reálneho času. Vyznačuje sa jednoduchou konštrukciou a pomerne vysokou presnosťou. Dá sa kúpiť aj ako poskladaný modul, ale v tomto článku použijeme priamo integrovaný obvod, kryštál a skúšobné pole.

Zapojenie

Budeme potrebovať tieto súčiastky:

  • Arduino Uno
  • Skúšobné pole
  • DS1307
  • Kryštál 32,768 kHz - Integrovaný obvod vyžaduje kryštál s kapacitou 12,5 pF. Napríklad tento.
  • 2x rezistor 4k7
  • Držiak na batériu CR2032 aj s batériou - Batéria je potrebná vtedy, ak si má obvod uchovávať čas aj po vypnutí. Pokiaľ sa chcete iba baviť s obvodom, môžete túto časť vynechať. Potom pri každom zapnutí bude integrovaný obvod ukazovať ten istý čas. Napríklad tento.

Súčiastky zapojte podľa nasledovnej schémy.

Programovanie

DS1307 komunikuje pomocou zbernice I2C, preto sú potrebné dva pull-up rezistory na pinoch SCL a SDA. Komunikácia s Arduinom by síce fungovala aj bez nich vďaka internému pull-up rezistoru, ale je lepšie ich tam dať takto. Ich hodnota nie je kritická 10k ale 4k7 budú fungovať rovnako.

Na komunikáciu je najlepšie využiť dve knižnice:

  • DS1307RTC - Komunikácia s obvodom.
  • Time - Rôzne pomocné funkcie na prácu s časom.

Obe knižnice sa dajú nainštalovať priamo cez Library Manager v prípade, že používate IDE 1.6.x. Komunikácia s obvodom je veľmi priamočiara. Všetok svoj kód môžete odvodiť od dvoch príkladov, ktoré sú pribalené ku knižnici DS1307RTC.

  • SetTime - Príklad využijete na nastavenie času v obvode podľa aktuálneho času v počítači.
  • ReadTest - Príklad ukazuje pravidelné čítanie času z obvodu.

Presnosť

Vďaka použitiu na skúšobnom poli nebude presnosť obvodu úplne taká, ako by bola na normálnom plošnom poli. Plechové cestičky v skúšobnom poli vykazujú určitú parazitickú kapacitu, ktorá mierne rozlaďuje hodiny v obvode. Ale na pokusy to stačí a viete, že prechodom na normálny plošný spoj by sa mala presnosť stabilizovať.Download

25.08.2015


Menu