Instalace Node.js virtuálního stroje ve VirtualBox

Zápisník experimentátora

Hierarchy: Node.js

Tento článek popisuje, jak si nainstalovat virtuální stroj od firmy​ Bitnami. Jejich připravené virtuálky mají výhodu v tom, že už je vše připraveno a nemusíte úplně všechno instalovat. Pouze si předinstalovaný stroj upravíte na své potřeby.

Instalace

Virtuální stroj lze stáhnout z hypertextu​ VirtualMachines. K dispozici je několik verzí. Obvykle si vyberete tu nejnovější. V době psaní článku ní byla verze 7.8.0. Čili mírně zpožděné vůči oficiálně nejvyšší verzi na​ Node.js, kde již byla verze 7.9.0. Bitnami vyžaduje vytvoření přihlašovacího jména a hesla. Klidně můžete použít i vlastní e-mail, nebudou vám zasílat žádné zbytečnosti. Po stažení získáte soubor​ bitnami-nodejs-7.8.0-0-linux-ubuntu-14.04-x86_64.ova.

Ten se do VirtualBoxu importuje funkcí menu File/Import Appliance. Vyberete umístění souboru na disku a dialog vám nabídne další nastavení. Na nastavení třeba dvojkliknout a pak se objeví možnost změnit parametr. Po stisknutí tlačítka Import se vytvoří nový virtuální stroj. Virtuální stroj spustíte tlačítkem Start.

Přihlaste se pomocí následujících parametrů:

  • ubuntu login: bitnami
  • password: bitnami

Program vás hned vyzve na změnu hesla, proto si nastavte vlastní. Kdybyste to nějak popletli, použijte znovu příkaz passwd a nastavte si vlastní heslo. Dejte si ve Windows pozor na vypnutý NumLock. Mně se tento virtuální stroj vždy přepne a musím si NumLock zase zapnout. Příkazem exit se vraťte do přihlašovacího menu a vyzkoušejte nové heslo pro přihlášení.

Nastavení

Pro jistotu zkontrolujte, zda máte nastavení sítě pro tento virtuální stroj jako Attached to: Bridget Adapter. Takové nastavení sítě umožňuje virtuálnímu stroji připojit se k Internetu nebo k počítači a taky umožňuje z počítače se připojit k virtuálce.

SSH

Aby se vám pohodlněji pracovalo, potřebujete SSH přístup. Ve výchozím nastavení je SSH ve virtuálním počítači vypnuto. Nejprve zkontrolujte, zda je povolen port SSH (22).

sudo iptables -L | grep tcp

Pokud tomu tak není, povolte jej příkazem

sudo ufw allow 22/tcp

Nyní musíme zapnout SSH server.

sudo mv /etc/init/ssh.conf.back /etc/init/ssh.conf
sudo start ssh

IP adresu vaší virtuálky zjistíte při přihlašování do virtuálního serveru nebo příkazem ifconfig. Spusťte si program putty a zadejte do něj připojení na zjištěné IP adrese a na portu 22. Putty sice bude protestovat, že nemá otisk virtuálního stroje, ale ten si klidně povolte a příště s tím nebude obtěžovat. Pokud se vám objeví okno s přihlašovacím jménem a heslem, podařilo se to a můžete se příště přihlašovat takto. Přihlašování přes putty má tu výhodu, že máte lepší historii zadávaných příkazů. Uvidíte o čem mluvím, když zadáte příkaz, který vypíše více řádků. V normálním okně VirtualBoxu vám to rychle odroluje pryč. Přes putty můžete pěkně rolovat kolečkem myšky přes celý vypsán text.

MC

Jako lidé odchovaní na Windows určitě budete chtít pomůcku na prohlížení obsahu disku a zde se vám bude hodit program mc. Nainstalujte ho a spusťte.

sudo apt-get install mc
mc

Kontrola nainstalované verze Node.js

Zadejte následující příkazy a ověřte si, jakou máte verzi Node.js a co všechno je nainstalováno přes NPM, což je balíčkovací systém pro Node.js. Následující příkaz vypíše obsah globálního repozitáře do úrovně 0, což pro vás znamená, že uvidíte pouze kořenové balíčky.

node -v
npm list -g --depth=0

Kontrola cache Redis

Toto je činnost, kterou nemusíte nutně provést, ale může se vám hodit. Podle mé zkušenosti mají v předinstalovaná virtuálce chybu a Redis je třeba překonfigurovat. Nejprve příkazem grep zjistěte, zda je port pro Redis zapnutý a když není, upravte konfiguraci a restartujte server. Je vhodné příkazy provést v takovém pořadí.

grep port ~/stack/redis/etc/redis.conf
sudo /opt/bitnami/ctlscript.sh stop redis
sudo nano ~/stack/redis/etc/redis.conf
sudo /opt/bitnami/ctlscript.sh start redis

Zkontrolujte, zda proces Redis pracuje a zda je na správném portu.

sudo ps aux | grep redis

Závěrečné spuštění demo příkladů

Můžete vyzkoušet moje příklady.

mkdir projects
cd projects
git clone https://github.com/roboulbricht/node.js-tests
cd node.js-tests

A spusťte experimentální příklad

cd 00-hello-world
node hello.js

Závěr

Nyní máte virtuální server připraven k práci a můžete na něm ladit své Node.js výtvory, aniž jste si cokoli instalovali na svůj hlavní počítač. Nic vám nebrání nainstalovat si Node.js i tam a zkoušet příklady lokálně.


02.09.2017


Menu