Seznam článků

Blog

12/2020

02.12.2020 Pro začátečníky: Jak jsem já byl začátečníkem

Moje začátky s Arduinem byly plné veselých momentů. Ještě předtím, než jsem si koupil první Arduino, chtěl jsem si vyzkoušet, jestli bych byl schopen vytvořit nějakou elektroniku. A tak jsem si koupil zcela náhodně nejlevnější elektronickou stavebnici.

7/2020

20.07.2020 Node.js - Parsování MIDI souborů

V tomto článku si ukážeme, jak se dá parsovat MIDI soubor pomocí javascriptu. Jako MIDI soubor použijeme stupnici, kterou si vygenerujeme v programu MuseScore. Na parsování obsahu si ukážeme, co se v samotném souboru skrývá.

20.07.2020 Timer1 - 10bitové PWM a potenciometr

V tomto článku si ukážeme, jak se používá 10bitový mód na timeru1. Abychom si mohli hodnotu střídy pohodlně nastavovat, použijeme jeden potenciometr. Analogové měření poskytuje 10bitové rozlišení a proto nemusíme dělat žádnou konverzi.

6/2020

17.06.2020 Timer1 - 8, 9 a 10-bit PWM

Funkce analogWrite v Arduine podporuje pouze 8bitový mód. Na timeru1 si můžete zapnout i 9 a 10-bitový mód, který vám poskytne vyšší rozlišení pro PWM signál. V tomto článku si ukážeme, jak se to dá udělat.

5/2020

28.05.2020 Ladění obsahu registru z mikrokontroléru

I jako uživatelé Arduina víte, že v mikrokontroléru se nachází mnoho systémových registrů. Nastavením jednotlivých bitů v registru ovládáte chování různých periferií. Před uživateli Arduina jsou registry zabalené do funkcí.

27.05.2020 Přizpůsobení vzhledu úvodní stránky

Upravil jsem úvodní stránku tak, aby se lépe zobrazovala na mobilních telefonech. Odstranil jsem z ní všechny nepotřebné informace. To byly hypertexty, na které i tak nikdo neklikal.

4/2020

12.04.2020 Jak použít šablonu na přehledné výpisy na sériový port

Pokud chceme vypsat text na sériový port, používáme na to objekt Serial a jeho funkci print. Pokud potřebujeme vypsat více informací, programování se mění na nekonečné kopírování téhož příkazu. Ve zdrojovém kódu se objeví velké množství skoro stejných příkazů, které mají změněný pouze parametr.

03.04.2020 Node.js aplikace jako Windows služba

V tomto článku si ukážeme, jak nainstalovat Node.js aplikaci do Windows jako službu. To zajistí, že po zapnutí počítače bude aplikace spuštěna.

3/2020

21.03.2020 Stmívač LED pomocí timeru

Stmívání LED diody lze naprogramovat několika způsoby. V tomto článku se zaměříme na to, abychom neměli v programu funkci delay, která brzdí běh programu tak, že se už nemůže věnovat ničemu jinému. Nebudeme ani používat funkci millis, kterou se dá odstranit zdržování programu.

01.03.2020 Arduino a bipolární tranzistor jako spínač

V tomto článku si vysvětlíme, jak můžeme posílit výstupní pin Arduina pomocí tranzistoru. Účelem článku není vysvětlovat teorii fungování tranzistorů. Při ní se omezíme jen na nezbytné minimum.

2/2020

15.02.2020 Rozloučení s Pythonem

Tyto stránky mám vytvořené v Google Cloudu a o vykreslování obsahu se stará Python. Celý web jsem naprogramoval před několika lety, kdy to v App Engine byla jediná rozumná volba. Ale časy se mění a přichází čas na změnu.

01.02.2020 Teensy MIDI kontrolér pro Kontakt 6

Občas se na Internetu objeví věci, které jejich autor vytvořil pro vlastní potěšení. Podívejme se na dvě videa, které se věnují mikrokontroléru Teensy. Ve videu se objevují dva mikrokontroléry Teensy 2.

11/2019

30.11.2019 ESP8266 - HTTP server a AngularJS

Velké množství příkladů pro ESP8266 používá prohlížeč HTML pouze na zobrazení statických stránek, které vygeneroval mikrokontrolér. Takto ale fungoval Internet před deseti lety. Dnes má v sobě každý prohlížeč vysokovýkonné jádro, které pomocí javascriptu dokáže proměnit statické stránky na dynamické.

9/2019

29.09.2019 Arduino USB MIDI in - Ableton Live 10

Připojení Arduina k počítači jako USB MIDI není vůbec složité. Stačí na to jen Arduino Pro Micro, které obsahuje mikrokontrolér ATmega32U4. Tento mikrokontrolér lze přímo připojit k USB.

11.09.2019 MIDI bez USB - Klasické konektory

Ve videu je vysvětleno typické zapojení jednotlivých MIDI konektorů. Dnes už sice na mnoha syntezátorech najdete pouze USB konektory, pokud ale potřebujete jednotlivá zařízení mezi sebou propojit, klasický konektor tento úkol dobře zvládá už dlouhá léta. Video se věnuje zejména syntezátorům firmy Behringer.

07.09.2019 Node-RED: ESP8266 a DS18B20

V dnešním článku propojíme dvě úžasné technologie. Node-RED a jeho toky nám budou sloužit jako server a ESP8266 budeme používat jako HTTP klienta, který bude na server odesílat naměřenou teplotu. V tomto článku využijeme znalosti ze dvou předchozích článků.

8/2019

13.08.2019 ESP8266 - HTTP server a senzor teploty DS18B20

V předchozích článcích jsme se naučili vytvořit HTTP server pomocí mikrokontroléru ESP8266. Doposud jsme zobrazovali statické stránky. Postupně jsme se naučili zobrazit stránky, které byly ve zdrojovém kódu programu, nebo byly uloženy v souborovém systému SPIFFS.

03.08.2019 Kytara měsíčního svitu

Někdy sedím za malým piánem (Yamaha Reface CP) a komponuji hudbu. Nejsem žádný hudební génius, ale fascinuje mě matematický pohled na hudbu. Sedím si za piánem a náhodně hrám nějaké sekvence kláves a když se objeví náznak melodie, pokouším se ho přepracovat do podoby písně.

7/2019

21.07.2019 Pro začátečníky: Opožděný vypínač

Navážeme na předchozí článek o NPN tranzistorech. V něm jsme se naučili, že zesilující činitel tranzistoru způsobuje to, že velmi malý proud přes bázi tranzistoru vytváří mnohem větší proud mezi kolektorem a emitorem. Přidáním kondenzátoru do elektrického obvodu můžeme tento obvod změnit na opožděný vypínač.

05.07.2019 Pro začátečníky: NPN tranzistor jako spínač

Elektronická zařízení se stávají stále komplexnějšími a složitějšími. To pro začátečníky znamená, že je složité získat minimální úroveň znalostí, aniž nemuseli studovat složité věci. V tomto článku se podíváme na samotný začátek.

6/2019

29.06.2019 Teensy syntezátor

Někdy mě zaujme i projekt někoho jiného. Teensy 3.2 je výkonný mikrokontrolér, který je kompatibilní s Arduino IDE.

13.06.2019 NeoPixel Ring HSV - Nekonečný příběh

Předchozí články (0, 1, 2) a videa o používání barevného modelu HSV (hue, saturation, value) ukázaly, že čtenáři mají stále problém nastavit správnou hodnotu tak, aby získali požadovanou barvu na rotujícím prstenci. V tomto článku se to pokusíme vyřešit. Pomocí dvou tlačítek a OLED displeje nastavíme vhodnou barvu a její hodnotu si přečteme přímo na displeji.

4/2019

22.04.2019 Node-RED: Ladění HTTP endpointu

Pracuji na pokračování článku o Node-RED. V pokračování článku se budu věnovat ESP8266 a senzoru teploty DS18B20. Ale předtím, než to celé naprogramujeme, napíšu tento článek o ladění HTTP serveru, kterým je v podstatě samotný tok, který připravuji pro ESP8266.

16.04.2019 ESP8266 - HTTP server, favicon a ošetření chyb

V předchozím článku jsme zjistili, že náš HTTP server neumí dobře zpracovat hypertexty, které směřují na neexistující stránku. Zjistili jsme, že prohlížeč si sám ke každé stránce vyžádá i soubor favicon.ico.

12.04.2019 ESP8266 - HTTP server s více stránkami v SPIFFS

V předchozím příkladu jsme vytvořili HTTP server se třemi stránkami. Pokud si prohlédnete zdrojový kód serveru, najdete tam adresář html, ve kterém jsou zdrojové texty HTML stránek. V tomto adresáři jsem navrhoval design každé stránky.

11.04.2019 ESP8266 - HTTP server s více stránkami

V tomto článku navážeme na články, ve kterých jsme se naučili vytvořit jednoduchou stránku a dát jí hezký responzívní design. Nyní se pokusíme vytvořit HTTP server, který obsahuje více stránek. Mezi jednotlivými stránkami se bude dát přepínat pomocí hypertextu.

07.04.2019 ESP8266 - HTTP server a responzivní dizajn

V předchozím článku jsme si vytvořili HTTP server s jednou stránkou. Stránky se formátují pomocí HTML značek. Pomocí těchto značek si navrhnete základní strukturu stránky, která bude vypadat amatérský.

06.04.2019 Node-RED: Arduino a DS18B20

Node-RED umí pracovat se sériovým portem. V tomto článku si na sériový port připojíme Arduino a senzor teploty DS18B20. Arduino bude výsledky měření odesílat přes sériový port a Node-RED je bude parsovat do podoby, která umožňuje snadnější zpracování.

3/2019

28.03.2019 Node-RED: První tok

V tomto článku si ukážeme, jak se vytvářejí toky. Bude to jednoduchý příklad, který je založen na příkladu z oficiální dokumentace. Vytvořený tok bude mít jeden vstup, jednu funkci, která data modifikuje a jeden výstup na debug konzoli.

26.03.2019 Node-RED: Instalace

Node-RED je tokově orientované prostředí, které umožňuje vytvářet toky dat. Funguje jako balíček pro Node.js, který se nainstaluje na počítač.

Menu