Seznam článků

Blog

3/2019

10.03.2019 ESP8266 - HTTP server s jednou stránkou

V tomto článku si naprogramujeme HTTP server pomocí mikrokontroléru ESP8266. Bude to jednoduchý HTTP server, který poskytuje jednu stránku. V příkladu si ukážeme, jak takový server naprogramovat.

2/2019

20.02.2019 Arduino IoT (Internet of Things)

Od IoT si i velké firmy slibují velkou budoucnost a také Arduino není mimo. Za poslední měsíce jsme zaznamenali, že i Arduino Cloud i Google Cloud přešli od betaverzi k dokončenejším verzím. Amazon a Microsoft až tak nesleduji, ale i oni na IoT intenzivně pracují.

08.02.2019 ESP8266 - Souborový systém SPIFFS

Mikrokontrolér ESP8266 umožňuje ukládat data pomocí souborového systému SPIFFS. Údaje jsou ukládány do interní Flash paměti. Flash paměť je rozdělena na několik bloků.

1/2019

30.01.2019 ESP8266 - Teploměr s DS18B20

V dnešním článku bych chtěl začít pracovat s tématem jednoduchého teploměru, kterou budu postupně vylepšovat. V prvním článku si navrhneme jednoduchý teploměr pomocí mkrokontroléra ESP8266 a integrovaného obvodu DS18B20. Výsledek budeme zobrazovat na OLED displeji.

05.01.2019 ATtiny85 - Teploměr s DS18B20

V tomto článku si vyrobíme miniaturní teploměr. Použijeme na to mikrokontrolér ATtiny85 a integrovaný obvod DS18B20. Výsledek budeme zobrazovat na displeji TM1637.

02.01.2019 Arduino Slovakia v roce 2019

V roce 2019 pokračujeme v nastoleném kurzu. Forma článků na blogu se ustálila do podoby, jak mi vyhovuje. Nastavil jsem si rozumný kompromis mezi potřebami našich dětí a snahou věnovat se ve volném čase elektronice.

12/2018

30.12.2018 DS18B20 - Parazitické napájení

Integrovaný obvod pro měření teploty DS18B20 se může zapojit dvěma způsoby. V normálním zapojení se na pin 3 připojí VCC a obvod se napájí odtud. Druhou možností je propojit navzájem piny 1 a 3 a oba připojit na GND.

22.12.2018 ATtiny85 - A/D převodník

V tomto článku se budeme věnovat A/D převodníku v mikrokontroléru ATtiny85. Vycházet budeme z předchozích článků, ve kterých jsme popisovali A/D převodník v Arduinu Uno. V tomto článku si ukážeme základní použití převodníku a vyjmenujeme si odlišnosti.

05.12.2018 General MIDI 1 Zvuková sada

Zjednodušeně lze říci, že General MIDI definuje seznam zvuků. Nedefinuje to, jak ty zvuky mají znít. Definuje pouze seznam názvů zvuků.

02.12.2018 Valčík pro Esterku

Naše malá Esterka má ráda hudbu. Proto jí občas hraji improvizované jednoduché melodie na syntezátoru. Používám k tomu malý syntezátor Korg Volca FM.

11/2018

12.11.2018 A/D převodník - TL431 externí referenční napětí

V článcích o A/D převodníku jsme se již věnovali internímu referenčnímu napětí. Pin AREF nám umožňuje připojit i externí referenční napětí, které si můžeme přizpůsobit svým požadavkům na měření. TL431 je součástka, která nám poskytuje takové referenční napětí.

03.11.2018 A/D převodník - osmibitové rozlišení

A/D převodník v Arduino Uno má rozlišení 10 bitů. Pokud nepotřebujeme takové velké rozlišení, můžeme použít i rozlišení 8 bitů. Získáme tak převod analogové hodnoty na digitální hodnotu, která má přesně 8 bitů.

10/2018

23.10.2018 ATtiny85 a displej TM1637

Už několik měsíců píšu seriál pro začátečníky o mikrokontroléru ATtiny85. Tento mikrokontrolér můžete používat jako miniaturní náhradu Arduina. Ale miniaturizace sebou přináší i problémy.

21.10.2018 Arduino a displej TM1637

Někdy potřebujeme z Arduina zobrazovat pouze jedno číslo. Tehdy se nám může hodit malý displej, který zobrazuje údaje pomocí 7-segmentového displeje. Ideálním řešením je modul TM1637, který obsahuje na desce i řadič displeje, který se postará o to, aby byly na displeji zobrazeny údaje.

11.10.2018 A/D převodník - Free Running mód

A/D převodník obsahuje jednu zajímavou možnost, jak měřit analogový signál co nejrychleji. Spuštění nového analogového měření může být vyvoláno ukončením předchozího měření. Tento mód se nazývá Free Running.

02.10.2018 LED pásek jako osvětlení pro videokameru

Filmování Arduina pomocí hliníkového rámu na stole vyžaduje pořádně světlo. Já jsem na to použil hliníkové půlmetrové pásky, které jsem připojil na laboratorní zdroj. Tyto pásky přimontuji k rámu během filmování, abych získal rovnoměrné světlo, které mi nahradí denní světlo.

9/2018

24.09.2018 A/D převodník - Měření pomocí přerušení

V předchozím článku jsme si naprogramovali analogové měření, které neblokovalo Arduino během měření. Konec měření jsme kontrolovali pomocí bitu ADSC. Konec analogového měření můžeme kontrolovat i pohodlněji pomocí přerušení, které nám Arduino na konci měření zavolá.

24.09.2018 Hliníkový rám jako pomůcka pro filmování shora

Filmování drobných předmětů na stole je složitější, než se zdá. Pomocí stativu můžete filmovat pouze zboku a vždy vám něco bude překážet. Proto jsem si vyrobil tento hliníkový rám, který řeší všechny problémy.

21.09.2018 A/D převodník - Měření bez blokování

Funkce analogRead je naprogramována tak, že během měření zablokuje mikrokontrolér. Během toho času nemůžete dělat nic jiného. Pokud potřebujete lépe využít čas mikrokontroléru na zpracování jiných úloh, je vhodné upravit analogové měření tak, aby neblokovalo běh programu.

12.09.2018 A/D převodník - Interní referenční napětí

Pokud budete používat v Arduinu analogově-digitální převodník, implicitně bude nastaven tak, že jeho referenční napětí je AVCC. Toto implicitní nastavení umožňuje měřit s rozlišením přibližně 4 mV. Na výběr máte více možností, jak toto rozlišení měnit.

10.09.2018 Korg Volca FM - Čínská improvizace

Delší čas jsem přemýšlel nad tím, zda by se pomocí Arduina nedala hrát monotónní čínská hudba. Proto jsem pomocí mého syntetizéru Korg Volca FM nahrál jednoduchou čínskou pentatonickou melodii, na které jsem si chtěl vyzkoušet základní metody pro vytvoření věrné kopie melodie pomocí Arduina. Melodie se skládá ze dvou částí.

8/2018

26.08.2018 MIDI v hudebních nástrojích Korg

Když si najdete na Internetu elektrickou specifikaci MIDI, najdete pouze ošklivé oskenované obrázky z doby před třiceti let. Nezaškodí ale, když se poučíme od odborníků. V jednom servisním manuálu od firmy Korg jsem našel pěknou schému elektrického obvodu, který používají ve svých syntezátorech.

20.08.2018 Arduino a MIDI out - akordy

Pokračujeme v našich experimentech s MIDI. V předchozím článku jsme si ukázali, jak se zapojuje MIDI out a zahráli jsme si několik stupnic. Nyní je načase, abychom vytvořili nějakou hudbu.

14.08.2018 NeoPixel Ring HSV - Návrat rotujících kruhů

V diskusi k videu o rotujících kruzích zazněla otázka, zda by se červená barva nedala upravit i na jiné barvy. Tento článek se věnuje hledání správné barvy. Pomocí tří potenciometrů si můžete upravit základní parametry HSV barevného modelu a můžete si nastavit i rychlost rotace.

07.08.2018 ATtiny85 - PWM

ATtiny85 má 3 PWM výstupy. Jsou umístěny na pinech 0, 1 a 4. V tomto článku si ukážeme, jak se PWM používá.

01.08.2018 ESP8266 - Zapisování textových řetězců s HTML stránkou

Při používání ESP8266 jako webserver se v příkladech často setkáte se zápisem řetězců, které jsou nesmírně pracné. Jakákoliv drobná změna v HTML kódu stránky je strašně složitá. C++11 nám umožňuje zapisovat textové řetězce pohodlněji.

7/2018

13.07.2018 Cica Mica proti ATtiny85

Petrík už není Bambino a cvakání vypínačem ho už nebaví. Na jeho místo nastoupila Cica Mica a ráda si cvaká vypínačem. Zopakuje se úspěch první krabičky, v níž bylo ATtiny13A? To nevíme.

6/2018

28.06.2018 Arduino a MIDI out

V tomto článku si ukážeme, jak můžeme pomocí Arduina ovládat hudební nástroje. Budeme na to používat MIDI protokol, což je sériový protokol, pomocí kterého se posílají zprávy hudebním nástrojem. Ty podle zaslané zprávy vědí, jakou notu mají právě zahrát.

09.06.2018 Korg Volca FM + PO-12 hrají Phila Collinse

Trochu jsem si pohrál se syntezátory, abych odzkoušel jejich vzájemnou synchronizaci a 16-krokový sekvencer. Volca FM je trojhlasný FM syntezátor, který je kopií slavného syntezátoru Yamaha DX-7. Rozměry a cena ho předurčují na domácí experimentování, ale není problém ho používat i profesionálně.

5/2018

11.05.2018 Získání údajů o počasí pomocí ESP8266

V tomto článku si ukážeme, jak lze stáhnout online údaje o počasi pomocí mikrokontroléru ESP8266. Využijeme na to server openweathermap.org.

Menu