Rozloučení s Pythonem III

Zápisník experimentátora

Musím spěchat s konverzí blogu, protože Google na nás tlačí, abychom přešli na novější verzi, nebo na nějaké úplně jiné prostředí. Mně je nejbližší javascript a NodeJS. V předchozích týdnech jsem na projektu usilovně pracoval a některé části blogu už mám hotové. Mám hotovou úvodní stranu, zobrazení blogu, zobrazení stránky a index blogů. Vše je sice ještě mírně nedodělané, ale plně funkční.

Python

Řekl jsem si, že je načase, abychom si ukázali, jak jsem měl udělaný původní blog. Toto je například ukázka kódu, který zajišťoval generování konkrétní stránky blogu.

class SingleArticleUrlBlogHandler(webapp2.RequestHandler):
  def get(self, year, month, path):
    template_values = {
      'caption': u'Arduino Slovakia',
      'description': u'Zápisník experimentátora',
      'path': self.request.path,
      'showadd': True
    }

    # nastavenie jazyka stranky
    lang = self.request.get('lang')
    if lang not in ['sk', 'cs', 'en']:
      lang = 'sk'

    a = Article.geturl_translated(year + "/" + month + "/" + path, lang)
    if a is None:
      self.response.set_status(404)
      self.response.write("404 Page Not Found!")
      return

    if a.has_parent:
      pl = parent.ParentList()
      a.parent_url = pl.translate_url(a.parent_name)
      a.parent_name = pl.translate_name(a.parent_name)

    template_values['bol_preklad'] = a.bol_preklad
    template_values['article'] = a
    template_values['caption'] = a.title
    template_values['render'] = 'article'
    template_values['lang'] = lang
    if lang == 'sk':
      template_values['canonical'] = '/blog/' + year + '/' + month + '/' + path
    else:
      template_values['canonical'] = '/blog/' + year + '/' + month + '/' + path + '?lang=' + lang
    funkcie.tlang = template_values['lang']
    template_values['languages'] = funkcie.get_languages(a.languages, self.request)
    template_values['menu'] = menu.get_menu(template_values['lang'])
    hidden = self.request.get('hidden')
    template_values['hidden'] = hidden
    if hidden == '1':
      template_values['showadd'] = False

    # ziskanie zoznamu suborov
    template_values['uploads'] = self.get_download(a.download)

    # upravenie menu
    template_values['menu'] = self.modify_menu(template_values['menu'], a)

    # YouTube
    if a.jason:
      data = json.loads(a.jason)
      if 'youtube' in data:
        yl = []
        y = data['youtube']
        # logging.info(y)
        if isinstance(y, list):
          yl = y
          # logging.info('list')
        if isinstance(y, basestring):
          yl.append(y)
        if len(yl):
          template_values['youtube'] = yl

    template = JINJA_ENVIRONMENT.get_template('blog.html')
    self.response.write(template.render(template_values))

Javascript

A toto je ukázka nového kódu, který dělá totéž. Není tam úplně všechno implementováno a některé původní vlastnosti blogu ani nebudu implementovat.

router.get(/\/blog\/(.+)/, async function (req, res, next) {
 let bl = new BlogLoader();
 let mn = new MenuLoader();

 try {
  let article = await bl.get(req.language, req.params[0]);
  let tpl = await bl.getView('blog.html');
  let ptpl = await bl.getViewPartials(tpl);
  let data = {
   title: article.title,
   description: 'Zápisník experimentátora',
   language: req.language,
   lang: bl.getLang(article),
   article: article,
   menu: await mn.get(req.language)
  };

  if (article.body.indexOf('</code>') != -1)
   data.highlighter = true;

  let r = mustache.render(tpl, data, ptpl, ['[[', ']]']);
  res.setHeader('Content-type', 'text/html');
  res.send(r);
 } catch (error) {
  console.error(error.message);
  res.status(400).json({ error: error.message });
 }
});

A ještě jedna ukázka kódu, který vezme z Datastore obsah původního blogu a zajistí překlad a upraví obsah tak, aby byl kompatibilní s Bootstrap 5.

get(language, url) {
  return new Promise(async (resolve, reject) => {
   let query = this.datastore.createQuery('Article')
    .filter('url', url);

   try {
    let [q] = await this.datastore.runQuery(query);
    if (q.length == 0)
     reject(new Error(`Article '${language}.${url}'`));

    if (language != 'sk') {
     let queryt = this.datastore.createQuery('ArticleTranslation')
      .filter('language', language)
      .filter('active', true)
      .filter('page', q[0][this.datastore.KEY]);
     let [qt] = await this.datastore.runQuery(queryt);
     if (qt.length) {
      q[0].title = qt[0].title_translated;
      q[0].body = qt[0].body_translated;
      q[0].created_when = qt[0].created_when;
      q[0].modified_when = qt[0].modified_when;
      q[0].published_when = qt[0].modified_when;
     }
    }

    let s = q[0].body;
    s = s.replace(/center-block img-responsive/g, 'img-fluid rounded-3 shadow');
    s = s.replace(/width:640px/g, '');
    q[0].body = s;
    resolve(q[0]);

   } catch (error) {
    reject(error);
   }
  });
 }

K vytvoření obsahu používám šablonovací systém Mustache a vzorová šablona v Mustache může vypadat například takto.

<!DOCTYPE html>
<html lang="[[language]]">

<head>
 [[>header-head]]
</head>

<body>
 <div class="container">
  [[>header-body]]
  <div class="row">
   <div class="col-sm-9">
    [[&article.body]]
   </div>
   <div class="col-sm-3">
    <h3>Menu</h3>
    [[>menu]]
   </div>
  </div>

  [[>footer]]
 </div>
</body>

</html>

09.11.2021


Menu