Jednoduchá vývojová doska pre ATmega328P

Zápisník experimentátora

Jednoduchú vývojovú dosku pre mikrokontrolér ATmega328P a jeho varianty si môžete ľahko poskladať na univerzálnom plošnom spoji. Ja som použil verziu, označovanú ako stripboard. Vyznačuje sa tým, že má vodorovné medené cestičky, ktoré sa hodia na osadzovanie mikrokontrolérov. Nemusíte potom prispájkovať veľa prepojovacích vodičov, ktoré sú nahradené medenými cestičkami. Cestičky ale musíte na niektorých miestach prerušiť. Na to sa používa vrták do železa vhodného rozmeru. Jediný problém je pri ISP konektore, na ktorom musíte cestičky prerušiť pomocou ostrého noža priamo medzi pinmi.

Príklad schémy je na tomto obrázku. Rozloženie pinov je zachované podľa pinov na mikrokontroléri, takže úplne presne nezodpovedá pinom na Arduine. Schéma zodpovedá Arduinu s kryštálom 16 MHz a LED diódou na pine 13.

Ja som túto dosku používal prevažne na experimenty s digitálnymi signálmi a preto nie je zapojenie analógovej časti úplne ideálne. Na schéme som to nakreslil, ale priamo na doske nie je analógová časť zapojená. Pokiaľ by ste ju chceli používať, treba ešte pripojiť pin AVCC a AREF. Vhodné zapojenie týchto pinov nájdete v datasheete mikrokontroléra.

Dosku je možné používať s jadrom MiniCore od MCUdude. Okrem mikrokontroléra ATmega328P sa dá využívať aj pre mikrokontrolér ATmega8A.


03.02.2018


Menu