Upravenie súboru robots.txt pre Blogger

Zápisník experimentátora

Implicitné nastavenie blogu v službe Blogger zakazuje indexovanie stránok, ktoré sa nachádzajú na ceste /search. Ak na blogu používate menovky, budú implicitne zakázané, pretože sa nachádzajú na rovnakej ceste. Ak ich chcete mať indexované, použite tento postup.

Implicitný súbor robots.txt

Takto vyzerá súbor robots.txt, ktorý pre váš blog vytvorí Blogger.

User-agent: Mediapartners-Google
Disallow: 

User-agent: *
Disallow: /search
Allow: /

Sitemap: https://[name-of-your-blog].blogspot.com/sitemap.xml

Upravený súbor robots.txt

Takto si súbor upravte.

User-agent: Mediapartners-Google
Disallow: 

User-agent: *
Disallow: /search
Allow: /
Allow: /search/label

Sitemap: https://[name-of-your-blog].blogspot.com/sitemap.xml

Dosiahnete tak to, že výsledky hľadania budú na ceste /search?q=[what] stále ignorované, ale všetky menovky na ceste /search/label/[your-label] budú indexované.


27.04.2018


Menu