Cica Mica proti ATtiny85

Zápisník experimentátora

Hierarchy: ATtiny85

Petrík už nie je Bambíno a cvakanie vypínačom ho už nebaví. Na jeho miesto nastúpila Cica Mica a rada si cvaká vypínačom. Zopakuje sa úspech prvej krabičky, v ktorej bolo ATtiny13A? To nevieme. Ale teraz som použil ATtiny85 a rafinovaný program, ktorý náhodne vymieňa 4 sekvencie blikania LED diódou.

Teraz som použil o čosi väčšiu krabičku s ružovým vrchnákom, pretože malé dievčatká majú všetky veci ladené v ružovej farbe. Do vrchnáku som vyrezal nožom otvor, vyvŕtal štyri diery a pripevnil naň masívny vypínač, ktorý sa používa na ovládanie stropnej lampy. Vo vnútri sa nachádza mikrokontrolér s tromi LED diódami.

Program

Program obsahuje štyri rôzne sekvencie, ktoré sa prepínajú s pravdepodobnosťou 6 percent po každom kroku. Sekvencie sa spúšťajú s rôznou rýchlosťou, čo vyvoláva dojem, že je tam viac algoritmov.

// Sequence 1
const char PROGMEM sequence1[] = {
 0b00000001,
 0b00000010,
 0b00000100,
};
const int sequence_length1 = sizeof(sequence1) / sizeof(char);

// Sequence 2
const char PROGMEM sequence2[] = {
 0b00000001,
 0b00000011,
 0b00000010,
 0b00000110,
 0b00000100,
 0b00000101,
};
const int sequence_length2 = sizeof(sequence2) / sizeof(char);

// Sequence 3
const char PROGMEM sequence3[] = {
 0b00000001,
 0b00000010,
 0b00000100,
 0b00000010,
};
const int sequence_length3 = sizeof(sequence3) / sizeof(char);

// Sequence 4
const char PROGMEM sequence4[] = {
 0b00000001,
 0b00000000,
 0b00000001,
 0b00000000,
 0b00000000,
 0b00000010,
 0b00000000,
 0b00000010,
 0b00000000,
 0b00000000,
 0b00000100,
 0b00000000,
 0b00000100,
 0b00000000,
 0b00000000,
 0b00000010,
 0b00000000,
 0b00000010,
 0b00000000,
 0b00000000,
};
const int sequence_length4 = sizeof(sequence4) / sizeof(char);

class Sequencer {
  char *data;
  int len;
  int pos;

 public:
  Sequencer(char *_data, int _len)
   : data(_data), len(_len), pos(0)
  {}

  void next() {
   char b = pgm_read_byte(&data[pos]);
   digitalWrite(0, b & 0b00000001);
   digitalWrite(1, b & 0b00000010);
   digitalWrite(2, b & 0b00000100);
   pos++;
   if (pos == len)
    pos = 0;
  }
};

Sequencer seq1(sequence1, sequence_length1);
Sequencer seq2(sequence2, sequence_length2);
Sequencer seq3(sequence3, sequence_length3);
Sequencer seq4(sequence4, sequence_length4);
enum states {st1, st2, st3, st4, st5, st6, st7};
states state = st1;

void setup() {
 for (uint8_t i = 0; i < 3; i++)
  pinMode(i, OUTPUT);
 pinMode(3, INPUT_PULLUP);
 pinMode(4, INPUT_PULLUP);
}

void loop() {
 switch (state) {
  case st1:
   seq1.next();
   delay(80);
   break;
  case st2:
   seq2.next();
   delay(80);
   break;
  case st3:
   seq1.next();
   delay(200);
   break;
  case st4:
   seq2.next();
   delay(200);
   break;
  case st5:
   seq3.next();
   delay(200);
   break;
  case st6:
   seq3.next();
   delay(400);
   break;
  case st7:
   seq4.next();
   delay(200);
   break;
 }
 int r = random(100);
 if (r > 94) {
  state = random(7);
 }
}

Zdrojový kód

Zdrojový kód sa nachádza na serveri GitHub.


13.07.2018


Menu