Arduino Slovakia v roku 2019

Zápisník experimentátora

V roku 2019 pokračujeme v nastolenom kurze. Forma článkov na blogu sa ustálila do podoby, ako mi vyhovuje. Nastavil som si rozumný kompromis medzi potrebami našich detí a snahou venovať sa vo voľnom čase elektronike. Tu je zoznam tém, ktorým by som sa chcel venovať v roku 2019.

  • Navrhnúť nový stmievač LED pásikov, ktorý bude navrhnutý pomocou mikrokontroléra ATtiny84 a bude používať 16-bitové rozlíšenie.
  • Vytvoriť niekoľko grafických návrhov na 2D plastiky z NeoPixel Ring, ktoré budú postavené z viac kusov. Mám predstavu o tom, ako svetelné efekty prechádzajú z jedného NeoPixel Ring na druhý a ako sa to celé umiestni na stenu, kde vytvára zaujímavé svetelné efekty.
  • Vytvoriť niekoľko jednoduchých zapojení elektrických obvodov a sledovať priebehy napätí na nich. V minulom roku som takto spracoval Schmittov preklápací obvod.
  • Pokračovať v tvorbe MIDI tutoriálov. V minulom roku som sa vďaka k tomu zase vrátil k hudbe a kompletne som si vymenil hudobné nástroje tak, aby som ich mohol schovavať pred deťmi a po večeroch si hrať. Vďaka tomu mám teraz Korg Volca FM, Korg electribe, niekoľko pocket operatorov a dúfam že už onedlho budem mať aj nádherný syntetizátor emulujúci zvuky starých elektromechanických pián Yamaha Reface CP.

02.01.2019


Menu