Kytara měsíčního svitu

Zápisník experimentátora

Někdy sedím za malým piánem (Yamaha Reface CP) a komponuji hudbu. Nejsem žádný hudební génius, ale fascinuje mě matematický pohled na hudbu. Sedím si za piánem a náhodně hrám nějaké sekvence kláves a když se objeví náznak melodie, pokouším se ho přepracovat do podoby písně. Přidávám akordy k melodii, pokouším se přidat další takty, hrám se s opakováním různých částí skladby a když budu mít štěstí, vznikne píseň.

Tuto melodii jsem napsal pro mé děti. Melodie byla zkomponována pro Clavinet (jeden z nástrojů na Yamaha Reface CP). Clavinet připomíná kytaru a nezní úplně dobře, když se na něm pokoušíte hrát akordy. Ale kombinace samostatných tónů zní velmi dobře. A pokud levou rukou hrajete na začátku každého taktu první notu o oktávu až dvě níže, získáte velmi pěkný zvuk.

Na začátku jsem měl jen velmi malý kousek písně. I když neznáte noty, z obrázku pochopíte, že se v každém taktu stále opakuje podobný motiv. Pouze se trochu posunou noty, takže postupně zahrají noty D, G, C a F. Toto jsem zopakoval v následujících čtyřech taktech s jiným pořadím not. A skladba byla na světě. Už stačilo pouze přidat pouze poslední čtyři takty v jiném rytmu.

Takto jsem to dětem hrával několik týdnů. A pak jsem píseň přepsal do not pomocí programu MuseScore 3.2.3. Program je zdarma, ale jeho možností jsou dostatečně bohaté na to, abyste v něm snadno zapsali ledajakou partituru. V ukázce je vidět, jak jsem pomocí několika dalších nástrojů dosáhl ten zvuk, který si můžete poslechnout ve videu. Základní melodie je hrána na piánu. Protože původní melodie zněla kytarově, přidal jsem dvě kytary. Klasická kytara hraje v každém taktu arpeggio. To znamená, že postupně zahrajete jednotlivé noty akordu, který patří k první note v každém taktu. A basová kytara pouze zdvojuje basovou linku z piána. Nezdvojuje ji úplně přesně. Na některých místech jsem posunul notu ještě o oktávu níže, abych dosáhl trochu hlubší zvuk. Na závěr jsem přidal tři violy, které hrají v každém taktu jeden akord. Akordy jsou hrány v různých obratech, aby byla výsledná melodie co nejplynulejší.

Pokud neznáte noty, může se to jevit jako složité, ale celý princip je jen v tom, že na začátku taktu si určíte základní tón (D, G, C, F), k němu si určíte příslušný akord (Dmi, C, G, F) tak, aby odpovídal hrané stupnici (C) a na všech nástrojích hrajete pouze tóny z daného akordu a na piánu hrajete melodii, která se skládá z tónů stupnice.

S akordy se můžete hrát i v rámci jednoho taktu a vytvořit tak i dynamičtější pasáže. Na posledním obrázku to vidíte ve třetím a čtvrtém taktu. Zde například slyšíte různé obraty akordů Dmi, G, F, Dmi, Csus2 a C.

Kde je Arduino?

Přímo v tomto článku Arduino nefiguruje, ale chtěl bych v krátkém čase přidat několik článků o programování syntetizátoru pomocí desky Teensy a tam se nám bude jednoduchá melodie hodit.

Podklady

Všechny soubory najdete na následující serverech.Video


03.08.2019


Menu