Arduino a displej TM1637

Zápisník experimentátora

Niekedy potrebujeme z Arduina zobrazovať iba jedno číslo. Vtedy sa nám môže hodiť malý displej, ktorý zobrazuje údaje pomocou 7-segmentového displeja. Ideálnym riešením je modul TM1637, ktorý obsahuje na doske aj radič displeja, ktorý sa postará o to, aby boli na displeji zobrazené údaje. Radiču stačí poslať informáciu, čo sa má zobrazovať a o zvyšok sa nemusíte starať. Môžete Arduino využívať na dôležitejšie úlohy. Na všetko vás stačia iba 4 prepojovacie vodiče.

Modul pripojíte podľa nasledujúcej schémy. Na pripojenie potrebujete iba dva dátové vodiče.

Modul TM1637

Predáva sa niekoľko verzií tohoto modulu. Jedna verzia je určená na zobrazovanie času a preto obsahuje dvojbodku ako oddeľovač času. Druhá verzia je určená na zobrazovanie čísel a obsahuje pri každej číslici desatinnú čiarku.

Knižnica

Na Internete nájdete niekoľko rôznych knižníc k modulu. Ja som v príkladoch použil túto knižnicu.

Príklady

Pretože plánujem využiť tento displej na zobrazovanie čísiel, v príkladoch som použil iba funkcie z knižnice, ktoré uľahčujú zobrazenie čísla na displeji. Viac funkcií nájdete v príklade ku knižnici.

Prvý príklad zobrazuje postupnosť čísel, ktoré sa menia každú sekundu.

#include <TM1637Display.h>

// Module connection pins (Digital Pins)
#define CLK 7
#define DIO 6

// The amount of time (in milliseconds) between tests
#define TEST_DELAY   1000
int counter = 0;

TM1637Display display(CLK, DIO);

void setup() {
  display.setBrightness(0x02);
}

void loop() {
  display.showNumberDec(counter, false);
  counter++;
  delay(TEST_DELAY);
}

Druhý príklad zobrazuje tú istú postupnosť čísel, iba je všetko doplnené zľava nulami.

#include <TM1637Display.h>

// Module connection pins (Digital Pins)
#define CLK 7
#define DIO 6

// The amount of time (in milliseconds) between tests
#define TEST_DELAY   1000
int counter = 0;

TM1637Display display(CLK, DIO);

void setup() {
  display.setBrightness(0x02);
}

void loop() {
  display.showNumberDec(counter, true);
  counter++;
  delay(TEST_DELAY);
}

Zdrojový kód

Zdrojový kód sa nachádza na serveri GitHub.

Video

Video sa nachádza na serveri YouTube.Video


21.10.2018


Menu