Arduino a displej TM1637

Zápisník experimentátora

Někdy potřebujeme z Arduina zobrazovat pouze jedno číslo. Tehdy se nám může hodit malý displej, který zobrazuje údaje pomocí 7-segmentového displeje. Ideálním řešením je modul TM1637, který obsahuje na desce i řadič displeje, který se postará o to, aby byly na displeji zobrazeny údaje. Řadiči stačí poslat informaci, co se má zobrazovat a o zbytek se nemusíte starat. Můžete Arduino využívat na důležitější úkoly. Na všechno vás stačí pouze 4 propojovací vodiče.

Modul připojíte podle následujícího schématu. K připojení potřebujete pouze dva datové vodiče.

Modul TM1637

Prodává se několik verzí tohoto modulu. Jedna verze je určena pro zobrazování času a proto obsahuje dvojtečku jako oddělovač času. Druhá verze je určena pro zobrazování čísel a obsahuje při každé číslici desetinnou čárku.

Knihovna

Na Internetu najdete několik různých knihoven k modulu. Já jsem v příkladech použil tuto knihovnu.

Příklady

Protože plánuji využít tento displej pro zobrazování čísel, v příkladech jsem použil pouze funkce z knihovny, které usnadňují zobrazení čísla na displeji. Více funkcí naleznete v příkladu ke knihovně.

První příklad zobrazuje posloupnost čísel, které se mění každou sekundu.

#include <TM1637Display.h>

// Module connection pins (Digital Pins)
#define CLK 7
#define DIO 6

// The amount of time (in milliseconds) between tests
#define TEST_DELAY   1000
int counter = 0;

TM1637Display display(CLK, DIO);

void setup() {
  display.setBrightness(0x02);
}

void loop() {
  display.showNumberDec(counter, false);
  counter++;
  delay(TEST_DELAY);
}

Druhý příklad ukazuje tutéž posloupnost čísel, pouze je vše doplněno zleva nulami.

#include <TM1637Display.h>

// Module connection pins (Digital Pins)
#define CLK 7
#define DIO 6

// The amount of time (in milliseconds) between tests
#define TEST_DELAY   1000
int counter = 0;

TM1637Display display(CLK, DIO);

void setup() {
  display.setBrightness(0x02);
}

void loop() {
  display.showNumberDec(counter, true);
  counter++;
  delay(TEST_DELAY);
}

Zdrojový kód

Zdrojový kód se nachází na serveru GitHub.

Video

Video se nachází na serveru YouTube.Video


21.10.2018


Menu