DS18B20 - Parazitické napájanie

Zápisník experimentátora

Hierarchy: DS18B20 Senzor teploty

Integrovaný obvod na meranie teploty DS18B20 sa môže zapojiť dvomi spôsobmi. V normálnom zapojení sa na pin 3 pripojí VCC a obvod sa napája odtiaľ. Druhou možnosťou je prepojiť navzájom piny 1 a 3 a oba pripojiť na GND. Vtedy sa obvod prepne do parazitického režimu a napája sa priamo z dátového vodiča.

Je to možné vďaka vnútornej konštrukcii integrovaného obvodu, ktorá obsahuje kondenzátor, ktorý sa nabije z oboch zdrojov napätia.

Inštalovanie knižníc

Na použitie je potrebné nainštalovať dve knižnice:

  • OneWire - Samotný One Wire protokol. Knižnicu je možné si stiahnuť priamo zo stránky jej správcu, Paula Stoffregena. Alebo si ju nainštalujete priamo v správcovi knižníc. V adresári libraries po inštalácii pribudne adresár OneWire. V ňom je adresár examples, kde sa nachádza niekoľko príkladov a jeden z nich je použiteľný aj na senzor DS18B20.
  • Dallas Temperature - Toto nie je nevyhnutná knižnica, ale ak si ju nainštalujete, tak sa vám bude so senzorom pracovať pohodlnejšie. Knižnicu si možno stiahnuť zo stránky Dallas Temperature Control Library. V adresári libraries pribudne adresár DallasTemperature.

Programovanie

Knižnica Dallas Temperature je pripravená na použitie s oboma spôsobmi napájania a pri inicializácii integrovaných obvodov si sama zistí, ako sú napájané a tomu interne prispôsobí komunikáciu tak, aby aj v parazitickom móde fungovala.

Na obrázku vidíte príklad možného zapojenia integrovaného obvodu na breadboarde.


30.12.2018


Menu