DS18B20 - Parazitické napájení

Zápisník experimentátora

Hierarchy: DS18B20 Senzor teploty

Integrovaný obvod pro měření teploty DS18B20 se může zapojit dvěma způsoby. V normálním zapojení se na pin 3 připojí VCC a obvod se napájí odtud. Druhou možností je propojit navzájem piny 1 a 3 a oba připojit na GND. Tehdy se obvod přepne do parazitického režimu a napájí se přímo z datového vodiče.

Je to možné díky vnitřní konstrukci integrovaného obvodu, která obsahuje kondenzátor, který se nabije z obou zdrojů napětí.

Instalace knihoven

Pro použití je třeba nainstalovat dvě knihovny:

  • OneWire - Samotný One Wire protokol. Knihovnu je možné si stáhnout přímo ze stránky jejího správce, Paula Stoffregena. Nebo si ji nainstalujete přímo ve správci knihoven. V adresáři libraries po instalaci přibude adresář OneWire. V něm je adresář examples, kde se nachází několik příkladů a jeden z nich je použitelný i na senzor DS18B20.
  • Dallas Temperature - Toto není nezbytná knihovna, ale pokud si ji nainstalujete, tak se vám bude se senzorem pracovat pohodlněji. Knihovnu si lze stáhnout ze stránky Dallas Temperature Control Library. V adresáři libraries přibude adresář DallasTemperature.

Programování

Knihovna Dallas Temperature je připravena k použití s oběma způsoby napájení a při inicializaci integrovaných obvodů si sama zjistí, jak jsou napájeny a tomu interně přizpůsobí komunikaci tak, aby i v parazitické módě fungovala.

Na obrázku vidíte příklad možného zapojení integrovaného obvodu na breadboardu.


30.12.2018


Menu