Stabilizácia roztraseného videa pomocou programu ffmpeg

Zápisník experimentátora

Každý z nás, kto niekedy natočil video voľnou rukou, pozná ten nepríjemný pocit, ktorý sa objaví, keď si prezeráte natočené video. Bez statívu je video skoro vždy roztrasené. A roztrasené video nepôsobí na divákov dobre. Pomocou programu ffmpeg môžete trasenie obrazu pomerne dobre stabilizovať. Tento postup je pre operačný systém Windows.

Nainštalujte si program ffmpeg do nejakého adresára a vytvorte si dva pomocné adresáre. Jeden adresár pomenujte input a druhý adresár pomenujte output. Adresáre by mali vyzerať takto.

d:\video\ffmpeg-3.4.2-win64-static\bin>dir
Volume in drive D is Nový zväzok
Volume Serial Number is FEB7-3135

 Directory of d:\video\ffmpeg-3.4.2-win64-static\bin

10.04.2018 21:55  <DIR>     .
10.04.2018 21:55  <DIR>     ..
24.02.2018 21:40    45 422 592 ffmpeg.exe
24.02.2018 21:40    45 307 392 ffplay.exe
24.02.2018 21:40    45 330 432 ffprobe.exe
31.03.2018 23:31  <DIR>     input
10.04.2018 21:41  <DIR>     output
10.04.2018 21:50        270 stabilize.bat
        4 File(s)  136 060 686 bytes
        4 Dir(s) 674 146 713 600 bytes free

V adresári si vytvorte súbor stabilize.bat s nasledovným obsahom.

@echo off
FOR /F "tokens=*" %%G IN ('dir /b input\*.mts') DO (
 del transforms.trf
 ffmpeg -i input\%%~nG.mts -vf vidstabdetect=shakiness=10:accuracy=15 -f null -
 ffmpeg -i input\%%~nG.mts -vf vidstabtransform=zoom=5,unsharp=5:5:0.8:3:3:0.4 output\%%~nG.mp4
 )

Tento príklad je napísaný pre videokameru Sony, ktorá ukladá videá do súborov s príponou MTS. Súbory z kamery umiestnite do adresára input. Potom spustite program stabilize.bat a výsledok sa objaví v adresári output.

Pomocou tohto programu sa vykoná dvojfázová stabiizácia obrazu. Najprv sa detekuje trasenie obrazu a výsledok sa uloží do súboru transforms.trf. Potom sa vykoná samotná stabilizácia, výsledné video sa trochu zväčší, aby po okrajoch neostali artefakty z odstraňovania trasenia a obraz sa mierne doostrí. Výsledok bude uložený v súbore s príponou MP4.


10.04.2018


Menu