Stabilizace roztřeseného videa pomocí programu ffmpeg

Zápisník experimentátora

Každý z nás, kdo někdy natočil video volnou rukou, zná ten nepříjemný pocit, který se objeví, když si prohlížíte natočené video. Bez stativu je video skoro vždy roztřesené. A roztřesené video nepůsobí na diváky dobře. Pomocí programu ffmpeg můžete třes obrazu poměrně dobře stabilizovat. Tento postup je pro operační systém Windows.

Nainstalujte si program ffmpeg do nějakého adresáře a vytvořte si dva pomocné adresáře. Jeden adresář pojmenujte input a druhý adresář pojmenujte output. Adresáře by měly vypadat takto.

d:\video\ffmpeg-3.4.2-win64-static\bin>dir
Volume in drive D is Nový zväzok
Volume Serial Number is FEB7-3135

 Directory of d:\video\ffmpeg-3.4.2-win64-static\bin

10.04.2018 21:55  <DIR>     .
10.04.2018 21:55  <DIR>     ..
24.02.2018 21:40    45 422 592 ffmpeg.exe
24.02.2018 21:40    45 307 392 ffplay.exe
24.02.2018 21:40    45 330 432 ffprobe.exe
31.03.2018 23:31  <DIR>     input
10.04.2018 21:41  <DIR>     output
10.04.2018 21:50        270 stabilize.bat
        4 File(s)  136 060 686 bytes
        4 Dir(s) 674 146 713 600 bytes free

V adresáři si vytvořte soubor stabilize.bat s následujícím obsahem.

@echo off
FOR /F "tokens=*" %%G IN ('dir /b input\*.mts') DO (
 del transforms.trf
 ffmpeg -i input\%%~nG.mts -vf vidstabdetect=shakiness=10:accuracy=15 -f null -
 ffmpeg -i input\%%~nG.mts -vf vidstabtransform=zoom=5,unsharp=5:5:0.8:3:3:0.4 output\%%~nG.mp4
 )

Tento příklad je napsán pro videokameru Sony, která ukládá videa do souborů s příponou MTS. Soubory z kamery umístěte do adresáře input. Potom spusťte program stabilize.bat a výsledek se objeví v adresáři output.

Pomocí tohoto programu se provede dvoufázová stabiizácia obrazu. Nejprve se detekuje třes obrazu a výsledek se uloží do souboru transforms.trf. Poté se provede samotná stabilizace, výsledné video se trochu zvětší, aby po okrajích nezůstaly artefakty z odstraňování třesení a obraz se mírně doostří. Výsledek bude uložen v souboru s příponou MP4.


10.04.2018


Menu