MKR1000 - Prvý kontakt

Zápisník experimentátora

Hierarchy: Arduino MKR1000

Konečne je možné objednať si Arduino/Genuino MKR1000 aj na Slovensku. Musel som síce týždeň čakať, ale dnes ráno dorazilo. V miniatúrnej krabičke, iba mierne väčšie než Arduino Pro Mini a vzhľadom na európsky trh označené ako Genuino MKR1000.

Skúšal som ho pod Windows 10 s IDE 1.6.10. Aj keď na stránke tvrdia, že by sa mali inštalovať aj drivery, v mojom prípade to nebolo nutné a doska sa objavila ihneď medzi sériovými portami. Aby bolo možné dosku programovať, je potrebné doinštalovať podporu pre Arduino SAMD boards. Postup pridania ďalšej dosky je popísaný na stránke Inštalácia ďalších dosiek do Arduino IDE. MKR1000 obsahuje 32-bitový mikrokontrolér a jeho hlavnou zbraňou je prístup na web cez WiFi a podpora HTTPS.

Odskúšal som letmo zopár príkladov, aby som sa uistil, že to naozaj funguje.

  • Blikanie LED diódou.
  • PWM s LED diódou.
  • Pripojenie sa cez Wi-Fi na Internet protokolom HTTP.
  • Pripojenie sa cez Wi-Fi na Internet protokolom HTTPS.

MKR1000 nemá pripojenú LED diódu na tradičnom pine 13, ale na pine 6. Už je načase, aby niekto prepísal klasický program Blink tak, aby namiesto natvrdo definovaného portu používal makro LED_BUILTIN. Ale to je drobnosť, ktorú si ľahko opravíte.

Príjemným prekvapením bolo, že na pine 6 je aj PWM, preto bol ďalším logickým krokom program Fading. Podľa schémy ku MKR1000 by mala byť LED dióda aj na pine 7, ale nie je to tak. Asi sú to drobné nezrovnalosti medzi dokumentáciou a reálnym výrobkom.

Toto boli klasické programy, ktoré si s novou doskou vyskúša každý, pretože nevyžadujú žiadne ďalšie súčiastky. MKR1000 má ale integrovaný aj Wi-Fi modul a preto som dva zvyšné programy vyskúšal s pripojením na Internet. Bolo potrebné doinštalovať knižnicu WiFi101. V dvoch vzorových programoch stačilo nastaviť SSID a heslo. Pripojenie k Wi-Fi síce pár sekund trvalo, ale v oboch prípadoch stiahlo stránku z www.google.com. Internet of things sa môže začať.

Je síce ešte potrebné počkať do septembra, kedy Atmel vydá aktualizáciu, ktorou má vylepšiť HTTPS protokol, ale aj v existujúcom stave dáva MKR1000 sľubné výsledky.


16.08.2016


Menu