Programovanie ATtiny84 pomocou Arduina ako ISP

Zápisník experimentátora

Hierarchy: Arduino ako ISP programátor

Nadviažem na starší článok o používaní Arduina ako ISP programátora. Pomocou neho naprogramujeme mikrokontrolér ATtiny84. To je 14-vývodový mikrokontrolér, ktorý je veľmi podobný na ATtiny85. Rozhodol som sa využívať aj tento mikrokontrolér, pretože ponúka viac vývodov. Ja ho budem používať v SMD verzii, ale pochopiteľne nič nebráni v používaní ani DIP verzie.

Súčiastky

Pri nákupe ATtiny84 zlyhávajú obľúbené čínske e-shopy a ako najvýhodnejšie sa javia nákupy na Slovensku v TME, alebo priamo z USA z Mouser, ale to len vtedy, ak budete mať objednávku za 100 USD, pretože pod tou sumou zaplatíte 30 USD poštovné. V krajnej núdzi pomôže ešte Farnell.

ATtiny84

Použite zapojenie podľa schémy.

Na breadboarde to vyzerá po zapojení takto. Je tam navyše LED dióda na pine PA0, čo je pin 10 v Arduino IDE.

ATtiny85

Opakovanie je matkou múdrosti. V predchádzajúcom článku som písal o programovaní cez klasické Arduino a tak pripájam schému aj pre tento mikrokontrolér cez Arduino Pro Mini. Použite zapojenie podľa schémy.

Na breadboarde to vyzerá po zapojení takto. Je tam navyše LED dióda na pine PB0, čo je pin 0 v Arduino IDE.

Zmeny

Voči článku o Arduine tu nie je použitý kondenzátor na blokovanie resetu Arduina. Takto mi programovanie fungovalo bezchybne. Je možné, že sa ten kondenzátor využíval iba v starších Arduinach a teraz to už je vyriešené lepšie.

Arduino ako ISP

Do Arduina Pro Mini si nahrajte program ArduinoISP. Nájdete ho v menu Súbor/Príklady/11.ArduinoISP/ArduinoISP. Potrebujete si doinštalovať aj jadro ATTinyCore. ATtiny84 si nastavte podľa nasledovného obrázka. Implicitne je mikrokontrolér na frekvencii 1 MHz.

A môžete dať program napáliť. Ak potrebujete prepnúť na 8 Mhz, dajte si preprogramovať poistky cez Vypáliť zavádzač (bootloader). Potom nahrajte program znovu. Začnite experimenty s klasickým programom Blink a potom, keď si overite funkčnosť, pustite sa do vlastných programov.


30.05.2017


Menu