Programování ATtiny84 pomocí Arduina jako ISP

Zápisník experimentátora

Hierarchy: Arduino ako ISP programátor

Navážeme na starší článek o používání Arduina jako ISP programátoru. Pomocí něj naprogramujeme mikrokontrolér ATtiny84. To je 14-vývodový mikrokontrolér, který je velmi podobný na ATtiny85. Rozhodl jsem se využívat i tento mikrokontrolér, protože nabízí více vývodů. Já ho budu používat v SMD verzi, ale pochopitelně nic nebrání v používání ani DIP verze.

Součástky

Při nákupu ATtiny84 selhávají oblíbené čínské e-shopy a jak nejvýhodnější se jeví nákupy na Slovensku v TME, nebo přímo z USA z Mouser, ale to pouze tehdy, pokud budete mít objednávku za 100 USD, protože pod tou sumou zaplatíte 30 USD poštovné. V krajní nouzi pomůže ještě Farnell.

ATtiny84

Použijte zapojení podle schématu.

Na breadboardu to vypadá po zapojení takto. Je tam navíc LED dioda na pinu PA0, což je pin 10 v Arduino IDE.

ATtiny85

Opakování je matkou moudrosti. V předchozím článku jsem psal o programování přes klasické Arduino a tak připojuji schéma i pro tento mikrokontrolér přes Arduino Pro Mini. Použijte zapojení podle schématu.

Na breadboardu to vypadá po zapojení takto. Je tam navíc LED dioda na pinu PB0, což je pin 0 v Arduino IDE.

Změny

Vůči článku o Arduinu zde není použit kondenzátor na blokování resetu Arduina. Takto mi programování fungovalo bezchybně. Je možné, že se ten kondenzátor využíval pouze v starších Arduinach a teď to už je vyřešeno lépe.

Arduino jako ISP

Do Arduina Pro Mini si nahrajte program ArduinoISP. Najdete ho v menu Soubor/Příklady/11.ArduinoISP/ArduinoISP. Potřebujete si doinstalovat i jádro ATTinyCore. ATtiny84 si nastavte podle následujícího obrázku. Implicitně je mikrokontrolér na frekvenci 1 MHz.

A můžete dát program vypálit. Pokud potřebujete přepnout na 8 Mhz, dejte si přeprogramovat pojistky přes Vypálit zavaděč (bootloader). Pak nahrajte program znovu. Začněte experimenty s klasickým programem Blink a pak, když si ověřitelné funkčnost, pusťte se do vlastních programů.


01.07.2017


Menu