Orange Pi Zero a Node.js

Zápisník experimentátora

Hierarchy: Orange Pi

V tomto článku si ukážeme inštaláciu Node.js na Orange Pi Zero. Tento program umožňuje vytvárať serverové aplikácie pomocou Javascriptu. To je presne to, čo chceme pomocou Orange Pi Zero robiť. Navrhovať si jednoduché servery, ku ktorým sa budeme pripájať pomocou Arduina alebo ESP8266.

Použité súčiastky

Budeme potrebovať tieto komponenty:

  • Orange Pi Zero (link) - Používam verziu s 512 MB RAM.
  • SD karta - Je potrebné používať SD kartu Class 10. Stačí vám veľkosť 8 - 16 GB. Na SD karte musí byť nainštalovaný operačný systém Armbian. Ja som použil verziu Armbian 5.30, Debian Jessie 3.4.113.
  • Zdroj s koncovkou micro USB - Doma určite budete mať nabíjačku pre mobilný telefón. Na napájanie Orange Pi Zero nepotrebujete kupovať špeciálnu. Len si treba skontrolovať, či je schopná dodať 1,5 - 2 A.
  • Ethernet kábel alebo Wi-Fi - Toto závisí od toho, ako ste si Orange Pi Zero nastavili. Pokiaľ vám neprekáža, že musí byť pripojené k routeru cez Ethernet kábel, je to najjednoduchší spôsob. Ak ste si nastavili Wi-Fi, môžete mať svoje Orange Pi Zero umiestnené kdekoľvek v byte.

Inštalácia Node.js

Node.js nájdete na tejto domovskej stránke. Zo stránky si môžete vývojové prostredie nainštalovať priamo na svoj počítač a nájdete tam aj niekoľko tutoriálov, ktoré vás vedia dostať do problematiky. Javascript je syntaxou veľmi podobný c++, preto by pre vás pochopenie príkladov nemalo byť ťažšie, než používate pri písaní programov pre Arduino.

Armbian je operačný systém odvodený od distribúcie Debian. Preto sa budeme držať postupu, ktorý je priamo v návode na inštaláciu Node.js. Pripojte sa cez SSH ku svojmu Orange Pi Zero a do konzoly napíšte nasledovné dva riadky. To vám nainštaluje Node.js vo verzii 6.X.

curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
sudo apt-get install -y nodejs

Môžete si nainštalovať aj najaktuálnejšiu verziu 8.X.

curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
sudo apt-get install -y nodejs

Aktuálnu verziu vášho nainštalovaného Node.js a balíčka npm zistíte pomocou príkazov.

node -v
npm -v

Prvý program v Node.js

Je tradíciou, že každý jazyk má svoje Hello world. Môžete na to použiť aj moje vzorové príklady.

git clone https://github.com/roboulbricht/node.js-tests
ls
cd Node.js-tests
cd 01-hello-world-http
npm install
node hello.js

Potom sa pripojte svojim prehliadačom na stránku http://192.168.0.73:3000/ (IP adresu nahraďte svojou adresou Orange Pi Zero) a pozrite si výsledok. Armbian v implicitnom nastavení povoľuje prístup k ľubovoľnému portu a preto sa vo vašom prehliadači hneď objaví výsledok.


24.09.2017


Menu