Instalace Node.js na Orange Pi Zero

Zápisník experimentátora

Hierarchy: Orange Pi

V tomto článku si ukážeme instalaci Node.js na Orange Pi Zero. Tento program umožňuje vytvářet serverové aplikace pomocí JavaScriptu. To je přesně to, co chceme pomocí Orange Pá Zero dělat. Navrhovat si jednoduché servery, ke kterým se budeme připojovat pomocí Arduina nebo ESP8266.

Použité součástky

Budeme potrebovať tieto komponenty:

  • Orange Pi Zero (link) - Používám verzi s pamětí RAM 512 MB.
  • SD karta - Je třeba používat SD kartu Class 10. Stačí vám velikost 8 - 16 GB. Na SD kartě musí být nainstalován operační systém Armbian. Já jsem použil verzi Armbian 5.30, Debian Jessie 3.4.113.
  • Zdroj s koncovkou micro USB - Doma určitě budete mít nabíječku pro mobilní telefon. K napájení Orange pá Zero nepotřebujete kupovat speciální. Jen si třeba zkontrolovat, zda je schopná dodat 1,5 - 2 A.
  • Ethernet kabel nebo Wi-Fi - Toto závisí na tom, jak jste si Orange Pi Zero nastavili. Pokud vám nevadí, že musí být připojeno k routeru přes Ethernet kabel, je to nejjednodušší způsob. Pokud jste si nastavili Wi-Fi, můžete mít své Orange Pi Zero umístěno kdekoliv v bytě.

Instalace Node.js

Node.js najdete na této domovské stránce. Ze stránky můžete vývojové prostředí nainstalovat přímo na svůj počítač a najdete tam i několik tutoriálů, které vás umí dostat do problematiky. Javascript je syntaxí velmi podobný c++, proto by pro vás pochopení příkladů nemělo být těžší, než používáte při psaní programů pro Arduino.

Armbian je operační systém odvozený od distribuce Debian. Proto se budeme držet postupu, který je přímo v návodu k instalaci Node.js. Připojte se přes SSH ke svému Orange Pi Zero a do konzoly napište následující dva řádky. To vám nainstaluje Node.js ve verzi 6.x.

curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
sudo apt-get install -y nodejs

Můžete si nainstalovat i nejaktuálnější verzi 8.x.

curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
sudo apt-get install -y nodejs

Aktuální verzi vašeho nainstalovaného Node.js a balíčku npm zjistíte pomocí příkazů.

node -v
npm -v

První program v Node.js

Je tradicí, že každý jazyk má své Hello world. Můžete na to použít i moje vzorové příklady.

git clone https://github.com/roboulbricht/node.js-tests
ls
cd Node.js-tests
cd 01-hello-world-http
npm install
node hello.js

Poté se připojte svým prohlížečem na stránku http://192.168.0.73:3000/ (IP adresu nahraďte svou adresou Orange Pi Zero) a podívejte si výsledek. Armbian v implicitním nastavení povoluje přístup k libovolnému portu a proto se ve vašem prohlížeči hned objeví výsledek.


24.09.2017


Menu