ATtiny85 a displej TM1637

Zápisník experimentátora

Hierarchy: ATtiny85

Už niekoľko mesiacov píšem seriál pre začiatočníkov o mikrokontroléri ATtiny85. Tento mikrokontrolér môžete používať ako miniatúrnu náhradu Arduina. Ale miniaturizácia so sebou prínáša aj problémy. Mikrokontrolér má málo pinov a nie vždy je možné na ňom používať aj sériový port. Preto som si vybral tento malý 7-segmentový displej, aby som pomocou neho v ďalších pokračovaniach seriálu zobrazoval jednoduché informácie. Displej si môžete bez problémov kúpiť v čínskych e-shopoch. Na oboznámenie sa s displejom je vhodné si prečítať článok Arduino a displej TM1637.

Modul pripojíte podľa nasledujúcej schémy. Na pripojenie potrebujete iba dva dátové vodiče.

Modul TM1637

Predáva sa niekoľko verzií tohoto modulu. Jedna verzia je určená na zobrazovanie času a preto obsahuje dvojbodku ako oddeľovač času. Druhá verzia je určená na zobrazovanie čísel a obsahuje pri každej číslici desatinnú čiarku.

Knižnica

Na Internete nájdete niekoľko rôznych knižníc k modulu. Ja som v príkladoch použil túto knižnicu.

Príklady

Príklad zobrazuje postupnosť čísel, ktoré sa menia každú sekundu. Je to jednoduchý príklad, ale vystihuje skoro každú úlohu, ktorú budeme pomocou neho robiť. Či už to bude analógové meranie, alebo budeme merať teplotu, stále budeme používať len zobrazenie jedného čísla. V tomto príklade používam piny 3 a 4. Ak budeme potrebovať tieto piny v nasledujúcich príkladoch použiť na niečo iné, budú v príkladoch použité aj iné piny.

#include <TM1637Display.h>

// Module connection pins (Digital Pins)
#define CLK 4
#define DIO 3

// The amount of time (in milliseconds) between tests
#define TEST_DELAY   1000
int counter = 0;

TM1637Display display(CLK, DIO);

void setup() {
  display.setBrightness(0x02);
}

void loop() {
  display.showNumberDec(counter, false);
  counter++;
  delay(TEST_DELAY);
}

Video

Video sa nachádza na serveri YouTube.

Zdrojový kód

Zdrojový kód sa nachádza na serveri GitHub.Video


23.10.2018


Menu