Valčík pre Esterku

Zápisník experimentátora

Hierarchy: MIDI

Naša malá Esterka má rada hudbu. Preto jej občas hrávam improvizované jednoduché melódie na syntetizátore. Používam na to malý syntetizátor Korg Volca FM. Je to praktické riešenie, pretože keď ju to nebaví a chce sa hrať sama, môže hneď položiť rúčky na syntetizátor a hrať sa na dotykovej klávesnici alebo môže krútiť potenciometrami a vytvárať si vlastné zvuky.

Pri jednom takomto improvizovanom hraní vznikla melódia, ktorá sa mi strašne zapáčila a túto melódiu som neskôr upravil do podoby valčíka. Základnú melódiu nájdete v prvých troch taktoch pre pravú ruku. Keď sa skombinuje s typickým valčíkovým rytmom, ktorý hrá ľavá ruka, vznikne pekná melodická kombinácia tónov. Najprv som skomponoval iba prvú verziu, ktorá sa opakuje stále dookola. Ale potom som sa o melódii zhováral so svojom mamou a tá sa dožadovala doplnenia ďalších taktov, aby bola celá skladba trošku pestrejšia a dlhšia. Tak vznikla druhá verzia skladby.

Potom ma napadlo, že by táto skladba v trojštvrťovom takte mohla byť výzvou aj pre môj electribe 2, na ktorom sa obvykle hrá iba v štvorštvrťovom takte. Ponoril som sa do skúmania možností nastavenia tohto syntetizátora a po pár hodinách sa mi podarilo nájsť režim, v ktorom sa to dá na ňom sekvencovať v uspokojivej forme. Na začiatok som sekvencoval iba prvé dva takty a potom som sa zabával s pridávaním bicích a rôznymi možnosťami, ako sa na syntetizátore hrať s výsledným zvukom. Keď budem mať čas, dokončím to aj pre electribe 2.

A potom ma napadlo, že by táto melódia mohla byť vhodná pre môj pomaly sa tvoriaci seriál článkov o Arduine a MIDI. Namiesto nejakej známej melódie sa môžem v článku pohrať s vlastnou melódiou. Takže túto melódiu použijem neskôr na to, aby bola celé uložená v Arduine a cez MIDI hrala na nejakom hudobnom nástroji.

Verzia 1

Melódia má tri takty. Potom sa opakuje a na záver sú dva takty, ktoré slúžia na napojenie na začiatok skladby, aby sa to celé opakovalo. Akordy pre pravú ruku hrajú C dur, G dur a F dur. Pre netrénované oko to možno vyzerá podivne, ale spomeňte si na môj článok o akordoch a MIDI. Napríklad v prvom takte hrá ľavá ruka akord C dur a pravá hrá postupne všetky tri noty C, E a G z akordu. Nehrajú síce naraz, ale vďaka tomu vznika bohatšia melódia. Tento princíp je použitý v celej skladbe, iba na niektorých miestach sú použité zdanlivo nesúvisiace noty. Ale hra nie je žiadne presné pravidlo. Skladaním nôt v správnom poradí a rytme sa snažíte niečo vyjadriť. Preto som napríklad na konci druhého taktu použil aj notu H, aby som dosiahol počuteľnú zmenu v melódii.

Verzia 2

Druhá verzia pridáva opakovanie prvej melódie s akordom F/C dur. Ten zápis znamená to, že sa akord nehrá v základnom tvare, ale sa používa jeho prvý obrat. Vďaka tomu nie je v melódii priveľký posun v použitých tónoch smerom nahor a napriek tomu to znie inak. Čiže stále počujete podobnú melódiu.

Na konci deviateho taktu som opäť kvôli odlíšeniu použil viac nôt a podobne funguje aj doplnená nota na začiatku jedenásteho taktu. Na konci štrnásteho taktu je značka pre opakovanie a po nej na záver idú dva ukončovacie takty.

Keď to budem sekvencovať do electribe 2, tak ten záver bude pravdepodobne iný. Ako presne to bude znieť sa rozhodnem až počas sekvencovania, pretože bude treba zohľadniť možnosti hudobného nástroja a sekvencéra v ňom.

Podklady

Všetky podklady sú na serveri GitHub. Sú tam noty pre MuseScore, MIDI súbory, MP3 súbory a PDF.

Video

Video sa nachádza na serveri YouTube.


02.12.2018


Menu